Polen börjar stävja fosforutsläpp i Gdansk

Den polska miljömyndigheten kräver att bolaget Fosfory vidtar åtgärder för att minska fosforläckan från ett gipsberg i Gdansk. Miljömyndigheterna ska göra en miljöbedömning av gipshögen och sedan ge order om åtgärder. Bland annat kräver man att gödselfabriken inför mer omfattande övervakning och uppföljning.

Läs mer: http://canews.fi/fi/node/608/?newsID=97275309.htm

22 aug 2013