Partners

En viktig del i arbetet med Expeditionen Rädda Östersjön är att samverka med näringslivet. Expeditionen behöver hjälp i kampen för Östersjön. Genom att bli partner eller vänföretag kan ditt företag stödja detta arbete.

För mer information kontakta
Peter Göthe, marknadschef
070-642 36 22
peter.gothe@briggentrekronor.se