Parasitangrepp på gäddor i Mälaren

Ett stort antal gäddor med hudsår har upptäckts i Mälaren under de senaste åren. Gäddorna har nu analyserats och såren tros ha orsakats av sporbildande parasiter från släktet Myxozoa. Om detta stämmer är det första gången som denna parasitinfekton påträffas på gädda. Det är i så fall både oroande och anmärkningsvärt.

Läs mer på http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/nyheter/2012/Pages/parasitangrepp-pa-gaddor-i-malaren.aspx

http://www.cisionwire.se/statens-veterinarmedicinska-anstalt--sva-/r/parasiter-mojlig-orsak-till-gaddors-hudsar,c9338557

22 dec 2012