På botten

p1010517.jpg

Klicka runt på bilden så hittar du mer information

Nedskräpningen av våra hav och kuster är inte bara ett estetiskt problem. Plaster och annat skräp orsakar skada på många olika vis både för oss människor och för djur- och växtliv.

Skräp hamnar i magen på fåglar och andra djur och orsakar både sjukdom och för tidig död.

Plast som hamnar i havet bryts inte ner utan finfördeas till mycket små partiklar som blåmusslor och andra filtrerare kan ta upp. Samtidig drar plasten till sig andra miljögifter vilket innebär att mer och mer gifter anrikas och förs upp i näringskedjan.

En allt större del av skräpet i haven kommer från konsumentprodukter och här kan du vara med och göra skillnad genom att ta vara på ditt eget skräp och även påverka andra att göra det

På fritidsbåten-
Bottenfärg
Under solen -
Solskyddsmedel
I garderoben -
våra kläder
På botten -
skräp