Överlåtbara fiskerättigheter ledde till färre fartyg och ökad lönsamhet

För fem år sedan infördes möjligheten att överlåta fiskerättigheter i det pelagiska fisket, det vill säga fisket efter sill, skarpsill, makrill, blåvitling och tobis.

I en ny rapport från Havs- och vattenmyndigheten, HaV, görs en första utvärdering av systemet.

- Antalet fartyg har minskat och lönsamheten i detta fiske har generellt ökat. Vi kan inte se att systemet med överlåtbarhet har påverkat det småskaliga kustfisket negativt i någon högre grad, säger Qamer Chaudhry på HaV.

Läs mer: http://www.batliv.se/article.asp?newsid=8417#.VFomh77A3zs

4 nov 2014