Östersjötumlaren fastnar lätt i fiskeredskap

Tumlaren är en sällsynt syn i finska vatten och beståndet i Östersjön uppskattas vara cirka 450. Nu inleds en kampanj för att samla in observationer om östersjötumlaren.

Läs mer: http://svenska.yle.fi/artikel/2015/05/17/ostersjotumlaren-fastnar-latt-i-fiskeredskap

 

17 maj 2015