Östersjöns sälar något färre 2015

Gråsälen ökar i södra Östersjön men det totala antalet exemplar har minskat en aning jämfört med 2014. Det konstaterar Naturresursinstitutet (Luke) i Helsingfors som i fjol hjälpte Sveriges naturhistoriska museum att utföra den årliga sälräkningen

Läs mer i Nya Åland: http://www.nyan.ax/ostersjons-salar-nagot-farre-2015/

18 jan 2016