Östersjöns framtid förutspås med ny modell

I avhandlingen har miljöövervakningsdata använts för att utveckla en ny födovävsmodell för Egentliga Östersjön. Modellen visar sig beskriva den historiska dynamiken väl, och har därför kunnat användas för att testa hur födoväven kan förändras vid olika framtida scenarier.

Mer info och relaterat material hittar du här:

http://www.havet.nu/?d=186&id=54641596

18 okt 2013