Östersjön vid Linnéuniversitetet

Vid Linnéuniversitetet bedrivs en rad olika forskningsprojekt som handlar om Östersjön och dess omgivning.

Läs mer http://lnu.se/forskning/popularvetenskapligt/ostersjon

22 jan 2013