Östersjön om 20 år (tisdag 5 juli kl 12:30-13:30)

Baltic Works Commission hälsar dig välkommen till en diskussion om hur Östersjöns övergödning och miljöutmaningar bör mötas med en förnyad åtgärdspolicy för att klara miljökvalitetsmål och generationsmålet. Hur kan det dominerande interna läckaget av fosfor åtgärdas?

Tid och Plats:
Tisdag 5 juli klockan 12:30 - 13:30 på Briggen Tre Kronor, inre hamnen i Visby

Medverkande från Baltic Works Commission
Sven Blomqvist, SU
Anna Hag, Visita
Martin Sjödahl, Jordbruksverket
Peter Wallenberg, LRF
Bengt Simonsson, Teknikmarknad
Göran Lindstedt, Stiftelsen Hållbara Hav, moderator.

14 jun 2016