Östersjön full av kemiska stridsmedel

Uppemot 8000 av de 30000 stora föremål som Sjöfartsverket hittat vid sommarens undersökningar sydost om Gotland är sannolikt behållare med kemiska stridsmedel. Nu ska musselodlingar avslöja hur mycket gift som läcker ut.
Läs mer på http://www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=7987566

12 okt 2012