Östersjön - Blir det bättre eller sämre?

Hållbara Havs årliga seminarium 10 september.

Välkommen till årets seminarium där vi tar tempen på Östersjön. Fyra forskare ger sina betraktelser utifrån sina erfarenheter. En expertpanel följer upp och fördjupar perspektivet och belyser följder samt adderar ett praktiskt konsumentperspektiv på forskarnas resultat. Områden som behandlas är övergödningen, fågellivet som indikator på Östersjöns status, hållbart fiske och kemikaliers inverkan på vårt vackra innanhav.
Med närvaro av HKH Kronprinsessan Victoria.
Moderator: Folke Rydén, Journalist och dokumentärfilmare

Intervjuer, presentationer och diskussioner hittar du här: http://www.savethebalticsea.org/seminarium2014

10 okt 2014