Östersjön återhämtar sig

Nya undersökningar från Stockholm Universitet visar att tillförseln av kväve och fosfor till Östersjön är nere på 1950-talets nivå. Övergödningen i havet minskar och tecken på återhämtning går att se.

Läs mer

22 okt 2019