Ospar-mötet kan ta beslut om riktlinjer för barlastvatten och färjetrafik

I dag inleds Ospar-mötet om havsmiljön i Nordostatlanten i Göteborg.

En av de viktigaste frågorna för mötet handlar om spridning av främmande arter med barlastvatten i last- och färjefartyg.

-  Risken är stor att främmande djur och växter från ett fartyg rubbar det naturliga ekosystemet i ett annat havsområde. Exempel på arter som kan ha spridits så till svenska vatten är den amerikanska kammaneten, kinesiska Ullhandskrabban, Vandrarmusslan och Sjögull, säger Jan Schmidtbauer Crona på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Läs mer: https://www.havochvatten.se/om-oss/press-och-media/visa-nyheter/visa-pressrelease.html?url=-290745163%2Fpressrelease%2Fview%2F878868

24 jun 2013