Örnar på uppgång

För några årtoinden sedan var havsörnen en utrotningshotad art. Men genom utfodring i kombination med att miljögifter förbjudits, så har örnarna räddats. Mne fortfarande finns det människor som ogillar rovfåglarna och tjuvjakt är på sina håll ett problem.

Läs mer och se reportage på http://www.svt.se/nyheter/regionalt/sydnytt/ornar-pa-uppgang

21 jan 2013