Vision Syfte Mål och Målgrupper

Vision

En frisk och levande Östersjö och en hållbar tillväxt i regionen

Syftet

Samla forskare, miljöorganisationer, politiker och näringsliv för att sprida kunskap och information till beslutsfattare och allmänhet om Östersjöns situation och om vad som krävs för att åstadkomma ett friskt och levande innanhav.

Mål

Initiativet hållbara Hav ska vara den samlande kraften för de viktigaste intressenterna som arbetar för Östersjön

(Alternativt att vi ska se till att beslutsfattare och allmänhet kan och vet så pass mycket om situationen att de tar de beslut som krävs och att man också accepterar att dessa beslut fattas)

Vi gör det genom att:

  • Föra ut kunskapen om tillståndet i Östersjön
  • Informera om vad myndigheter och organisationer gör
  • Visa på vad som måste göras
  • Visa på vad du som individ kan göra
  • Belysa vad vi riskerar om inget görs

Målgrupp

Ca 85 miljoner människor bor idag inom avrinningsområdet runt Östersjön