Oo Material

Trycksaker

Broschyr Initiativet Hållbara Hav (Svensk) - "Tillsammans kan vi rädda Östersjön"
Broschyr Initiativet Hållbara Hav (Engelsk) - "Together we can save the Baltic Sea"

Folder med tips och råd om vad du kan göra för Östersjön -  "8 punkter"

DN bilaga

- Hållbara Hav 2015 
- Hållbara Hav 2014

Mobil utställning

Tema för den mobila miljöutställning "Etta med kök" är plast, kemikalier och läkemedel i vår hemmiljö. Här finns information om vilka som är skadliga och hur vi kan undvika eller hitta alternativ till dessa.
Till den mobila miljöutställningen

Digital miljöutställning

Den digitala utställningen "Östersjön - vem bryr sig...." om miljögifter i vår vardag som påverkar Östersjön finns översatt till 7 Östersjöspråk samt engelska. Läs mer: http://vembryrsig.savethebalticsea.org