Historik

2015

I år startade vi säsongen med en segling till Oskarshamn och Valdemarsvik. Valdemarsvik har just avslutat ett av Sveriges största miljöprojekt där man sanerat bort 500 ton krom och stora mängder kvicksilver från bottensedimenten i Valdemarsviken. Läs mer om detta här

2014

Miljötorget Hållbara Hav på Allt för Sjön

Till 2014 års Allt för Sjön fördjupades samarbetet med Stockhlmsmässan och miljötorget blev en del av Båtmässan på allvar. Från scenen hölls föredrag och paneldebatter om ett stort antal miljöfrågor och miljösatsningar. Läs mer

2013

Miljötorg på Allt för Sjön

Miljötorget på båtmässan Allt för Sjön inledde året. Torget skapades av Initiativet Hållbara Hav i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten, Naturskyddsföreningen och Håll Sverige Rent Miljöutställning. Föreläsningar och en paneldebatt om giftiga båtbottenfärger gjorde Hållbara Havs första närvaro på Allt För Sjön till en stor framgång.
Se intervjuer, föredrag och seminarier här

Almedalen

Årets upplaga av Almedalsveckan blev något avkortad på grund av Briggens deltagande i Tall Ship´s Races men liksom tidigare år var det fullt i stora salongen och på däck vid de olika seminarier som bjöds av vår huvudpartner TeliaSonera samt olika intresseorganisationer som WWF, Gröna Bilister, Sigtuna kommun med flera. Miljöutställningen ”Östersjön – vem bryr sig…” drog intresse på kajen där Initiativets partners TeliaSonera, Boomerang och Håll Sverige Rent visade upp sitt hållbarhetsarbete. Gamla lurar kunde lämnas i mobilkomposten och Boomerangplagg återvinnas.

Seglingar i Östersjön och Bottenhavet

Initiativet Hållbara Hav har besökt 6 länder och 25 städer under seglingar runt om i Östersjön.

Briggen Tre Kronor har i funktionen forskningsfartyg på uppdrag av MistraPharma, forskarna på Stockholms och Umeå universitet, KTH tagit vattenprover såväl kustnära som mitt ute på öppet hav i syfte att detektera läkemedelsrester. Efter analys redovisades överraskande och oväntade resultat på årets Östersjöseminarium den 5 september.

I Tall Ship´s Races fick ett femtiotal ungdomar från Fryshuset, Marina Läroverket och Cirkus Cirkör chans att lära känna Östersjön närmare och därigenom få en bättre känsla för vårt unika innahav. Seglingsmässigt blev det också en stor framgång när Tre Kronor af Stockholm tog en hedrande 2:a plats i sin klass.

Efter den sedvanliga sommarseglatsen runt Sveriges södra kust vände Briggen kosan norröver för första gången. Mottagandet i Gävle, Härnösand och Örnsköldsvik var överväldigande. Initiativet arrangerade pressmöten, visade miljöutställningen för skolklasser med flera och deltog aktivt i seminarier arrangerade av kommunledningen på respektive ort. Samarbetet med kommuner i kuststäder har varit inspirerande och framgångsrikt och kommer fortsätta utvecklas framöver.

Lunch i stadshuset

En nätverkslunch genomfördes i augusti i Stadshuset tillsammans med finansborgarrådet Sten Nordin och Stockholms stad där bland annat Magnus Breitholtz från Stockholms universitet medverkade och redogjorde för situationen i Östersjön.

Hållbara Havs-seminariet

Hållbara Hav-seminariet 2013 gick av stapeln för tredje året och blev en succé. Stockholms stad och Stockholms universitet stod som värdar tillsammans med Hållbara Hav.
I kunskapsblocket diskuterades förekomst och effekt av miljögifter funna i Östersjön med ett speciellt fokus på läkemedelsrester. Efter lunchminglet i solskenet på Kastellholmskajen fortsatte seminariet med ett spännande panelsamtal.

Nominerad till Nordiska Rådets Natur- och miljöpris

Initiativet Hållbara Hav och utställningen ”Östersjön – vem bryr sig…” nominerades till Nordiska Rådets stora Natur- och miljöpris 2013.

Utställningen på sju språk

Under året har miljöutställningen "Östersjön - vem bryr sig..." omarbetats för publicering på nätet. Med hjälp av ny teknik bjuds besökaren på en resa från solskenet på stranden ner till botten. På vägen får man se vad produkter som vi använder i vår vardag påverkar havet samtidigt som man får tips och råd om hur man själv kan minska sin påverkan. Utställningen har översatts till sju språk som talas runt Östersjön.
Den digitala versionen lanserades i november och finns nu översatt till sju av de språk som talas runt Östersjön.

2012

Telia Sonera blir huvudpartner för Initiativet Hållbara Hav

telialogga400px.jpgDen 21 maj 2012 går TeliaSonera in som huvudpartner för Initiativet Hållbara Hav.

Baltic Sea Waste Campaign

Under sommaren samarbetade Initiativet med Baltic Sea Waste Campaign i flera hamnar både i Sverige och i Balticum. BSWC genomförde skräpdykningar och informerade om skräp och spökgarn i Östersjön.
Se filmen om sommarens kampanj

Miljöutställningen Östersjön - vem bryr sig...

utstallningen-am.jpgInför sommarens segling tog Initiativet fram miljöutställningen Östersjön - vem bryr sig...
Utställningen handlar om miljögifter och marin nedskräpning och utvecklades i samarbete med Stockholms universitet och Håll Sverige Rent.

Årets seminarium 2012 om miljögifter och nedskräpning

1hh12grupp.jpgÅrets seminarium med Initiativet Hållbara Hav kretsade kring miljögifter och kemikalier i vår vardag.
Seminariet filmades av SVT och finns att se på SVTforum.
En sammanfattning samt intervjuer med föredragshållarna hittar du här

2011

Initiativet Hållbara Hav startades den 12 september 2011 i närvaro av kronprinsessan Victoria, gudmor till Tre Kronor af Stockholm.
Seminariet genomfördes i samarbete med Stockholms universitet, WWF, BSAG, Cargotec och Wärtsilä.
Målet för det första seminariet var att fastställa status för Östersjön. Föredrag och intervjuer finner du här