Om Initiativet Hållbara Hav

Vision

Ett friskt och levande Östersjön och en hållbar tillväxt i regionen.

Målsättning

Initiativet hållbara Hav 2013-2015 ska vara den samlande kraften för de viktigaste intressenterna som arbetar för Östersjön

Vi gör det genom att föra ut kunskapen om tillståndet i Östersjön
Informera om vad myndigheter och organisationer gör
Visa på vad som måste göras
Visa på vad du som individ kan göra
Belysa vad vi riskerar om inget gör

Målgrupp

Ca 85 miljoner människor bor idag runt Östersjön

Vi arbetar med riktade aktiviteter mot främst:

  • Unga vuxna (18-25 år)
  • Barnfamiljer och skolungdom
  • Politiker och beslutsfattare

Våra verktyg

  • Fartyget Tre Kronor af Stockholm
  • Kolskjulet konferenslokal
  • Miljöutställningen "Östersjön - vem bryr sig..."
  • Nätverket av forskare, företag, organisationer och beslutsfattare

Våra partners hittar du här

En utgångspunkt för Initiativet Hållbara Hav är att samla intressenter från forskarvärlden, näringslivet, det offentliga och intresseorganisationer. Men för att göra skillnad måste vi också nå ut till allmänheten. Målet är att sätta ytterligare press på beslutsfattare, men också att påvisa vad varje enskild individ kan göra. Genom kunskap kommer engagemang och möjlighet att påverka och att göra egna aktiva val.

Hur allt började

Initiativet Hållbara Hav startades 2011 av Briggen Tre Kronor i samarbetet med Wärtsilä och Cargotec och i närvaro av Kronprinsessan Victoria.

TeliaSonera gick in som huvudpartner redan 2012 och utökade sitt engagemang 2013. I dagsläget är vi glada att få räkna in partners som Stockholms Universitet, Boomerang, C2 Vertical Safety, Havs- och Vattenmyndigheten, PS Communication, Allt för Sjön, Håll Sverige Rent med flera.

Under 2013 har vi även inlett samarbete med forskarna på KTH och Umeå universitet. Genom forskningsprogrammet Mistra/Pharma har vi också genomfört en serie provtagningar i Östersjön, såväl kustnära som på öppet hav, där man sökt efter läkemedelsrester i havsvattnet. Se även Forskningsfartyget Tre Kronor af Stockholm