Nytt beslut om fågelskyddsområden i skärgården

Länsstyrelsen har inventerat fågellivet i Östergötlands skärgård för att uppdatera de befintliga fågelskyddsområdena. Målet är att områdena ska ses över ungefär vart tionde år och justeras i takt med att fågellivet ändras.

Läs mer: http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/nyheter/2013/Pages/nytt-beslut-om-fagelskyddsomraden-i-skargarden-.aspx

Fler artiklar med relaterat material finns på: http://www.havet.nu/?d=190&id=39137

8 jan 2013