Ny våg av gifter på väg att knäcka Östersjön

Vi behöver en nationell samling för Östersjön. Vi måste radikalt minska på utsläppen av fosfor och kväve, stoppa miljögifter och samtidigt stoppa utkastet av fisk. Problemen är så omfattande och komplexa att politiker, företag och medborgare måste lösa dem tillsammans, skriver Mattias Klum, vars film om Östersjön visas på SVT ikväll.

Läs mer: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ny-vag-av-gifter-pa-vag-att-knacka-ostersjon_8189858.svd

20 maj 2013