Ny uppskattning av Östersjöns biologiska pump

När växtplankton blommar leder det till sedimentation av organiskt material. Det är en del av en cykel av kol, näringsämnen och föroreningar som har stor inverkan på Östersjön. Forskare vid Stockholms universitet har gjort en ny uppskattning av hur stort kol- och kväveflödet egentligen är – information som kan användas för att förbättra modeller för Östersjön och därmed bistå havsförvaltningen.

Läs mer: http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pressmeddelanden/nyuppskattningavostersjonsbiologiskapump.5.93487b2142dfd18f1d29.html

16 dec 2013