Ny teknik gör geotermisk el i Sverige möjlig

En allvarlig effekt av koldioxidutsläppen är att pH-värdet i våra hav stiger. Många havslevande organismer lagrar kak i skal och olika former av skelett vilket bilr allt svårare ju högre pH-värdet är. Därför är det viktigt att hitta alternativ till fossila bränslen vid elframställning. Geotermi har redan fasat ut en stor del av oljeanvändningen för uppvärming av våra hus. Men med ny teknik skulle kilometerdjupa borrhål kunna ge förnyelsebar elektricitet även när vattnet inte når kokpunkten. Den nya tekniken testas i flera länder i pilotanläggningar och ett svenskt företag planerar också ett geotermiskt kraftvärmeverk.

Läs mer och hör inslaget på Sveriges Radio

27 jan 2013