Nu gäller det Östersjön

Seminarium med Alf Svensson, Europaparlamentariker för KD, Anders Wijkman, miljödebattör och författare, samt Fredrik Wulf, professor i marin systemekologi. 12 november kl 18-19.30 Europahuset, Regeringsgatan 65.

Läs mer på http://www.balticnest.org/balticnest/activities/events/events/nugallerdetostersjon.5.5ea7abe0139d0dada52a11.html

10 nov 2012