Nästan alla fartyg i Östersjön har bytt till lågsvavligt bränsle

Bara 10 av 250 fartyg som kontrollerats hittills använder sig av bränsle med för mycket svavel enligt Transportstyrelsen. Sedan årsskiftet krävs lågsvavligt bränsle i bland annat Östersjön.

Caroline Petrini, miljöhandläggare på Transportstyrelsens sjö- och luftfartsavdelning, tycker att resultatet är mycket bra.

När svavelhaltig olja förbränns, bildas svaveldioxid, som inte bara påverkar människors hälsa, utan även bidrar till försurningen. Det är bakgrunden till att ett nytt svaveldirektiv infördes vid årsskiftet.

Fartyg som inte är utrustade med så kallad scrubber, som renar avgaserna, eller drivs med alternativa bränslen, får inte använda olja som innehåller mer än 0,1 procent svavel.

Läs mer: http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=94&grupp=18459&artikel=6222815

2 aug 2015