Mysteriet i Östersjön: Var kommer planktonen från?

Nu har forskare vid KTH, Scilifelab och Linneuniversitetet för första gången kartlagt arvsmassan hos ett stort antal bakterieplankton i Östersjön med hjälp av DNA-sekvensering. Eftersom bakterier är betydelsefulla för kretsloppen av kol och näringsämnen i havet är detta en viktig pusselbit för förståelsen för hur Östersjöns ekosystem fungerar. Studien visar bland annat att planktonens närmaste släktingar inte finns i sjöar och vanliga hav, utan i andra brackvattenmiljöer.

Läs mer på Forskning.se: http://www.forskning.se/2015/12/23/mysteriet-i-ostersjon-var-kommer-planktonen-fran/

12 jan 2016