Musslor ska rena vattnet i Kalmarsund

Kalmar kommun planerar att att använda musslor för att rena havet från närsalter som kväve och fosfor.

På sikt planeras musselodlingar med en yta lika stor som Öland

Läs mer:

Sveriges Radio
Kvällsposten
Om musselodling, Kalmar kommun
Vinsten med musselodling, Kalmar kommund

23 jan 2015