Modernt forskningsfartyg ska stärka kunskapen om Östersjön

Med modern teknik och förutsättningar för att verka inom ett stort geografiskt område förväntas ett nytt isgående forskningsfartyg bidra till en väsentlig förstärkning av Östersjöforskningen. Familjen Erling-Perssons Stiftelse har beslutat att ge Stockholms universitet ett bidrag på 30 miljoner kronor för att bygga det nya moderna fartyget.

Läs mer på: http://www.su.se/forskning/ledandeforskning/naturvetenskap/klimat-hav-och-miljo/artiklar/modernt-forskningsfartyg-ska-starka-kunskapen-om-ostersjon-1.122496

4 feb 2013