Minkar används som miljöövervakare

Höga halter av PCB i minkar fångade i Märsta Ny forskning visar att minkar kan användas som lättillgängliga mätare av mängden miljögifter i vår omgivning.

Läs me roch se reportage på http://publish.mynewsdesk.com/se/explore/go/16870/384515580

21 jan 2013