Ministerium i öppet gräl med sina forskare

Jord- och skogsbruksministeriet struntar i de egna forskarnas forskningsresultat, skriver tidningen Helsingin Sanomat.

Ministeriet har förbigått både miljö- och agroforstforskarna och deras synpunkter på ny skogslagstiftning. Inte heller har ministeriet lyssnat på havs- och fiskeriforskarnas synpunkter gällande de omstridda laxkvoterna, skriver tidningen.

Läs mer: http://svenska.yle.fi/artikel/2013/04/02/ministerium-i-oppet-gral-med-sina-forskare

5 apr 2013