Mindre kött kan också rädda Östersjön

Jordbruksverkets rapport om köttkonsumtionen i Sverige har skapat livlig diskussion.  Bakgrunden är att köttkonsumtionen i Sverige uppgår till 87 kilo per person och år, vilket är för mycket såväl för hälsan som för miljön.

”Den viktigaste slutsatsen i Jordbruksverkets rapport är att köttkonsumtionen behöver minska. Och det stöder vi fullt ut.”, säger Hans von Essen, agronom och en av de drivande krafterna bakom östersjöprojektet BERAS Implementation.

Läs mer på myNewsdesk

24 jan 2013