Miljövänlig biocid i båtfärg

Biociden medetomidin hindrar mycket effektivt påväxt av havstulpaner, genom att göra larverna hyperaktiva när de kommer i kontakt med biociden, så att de simmar iväg istället för att limma sig fast. Resultaten visar att medetomidin inte har någon direkt påverkan på alg och bakteriesamhällen förrän vid väldigt höga koncentrationer jämfört med beräknade halter i miljön.

Mer information och relaterat material hittar du här: http://www.havet.nu/?d=186&id=54641609

7 nov 2013