Miljöteknik kan ha negativ effekt – på miljön

Skrubbrar används för att tvätta fartygsavgaser rena från svavel. I många fall går det förorenade tvättvattnet rakt ut i havet – och då riskerar det sura sköljvattnet att påverka den marina miljön. Ett forskningsprojekt ska ta reda på effekterna.

Läs mer: http://www.nyteknik.se/tekniknyheter/article3900118.ece

21 apr 2015