Miljonregn över miljökemiprojekt

Vår medvetenhet kring riskerna med exponering för giftiga kemikalier ökar ständigt. Formas delar nu ut drygt 23 miljoner till kemiforskare vid Umeå universitet i två olika projekt. De handlar om spridningen av giftiga kemikalier från enskilda avlopp samt om varför halter av miljögifter från fiberbankar i Östersjön är så höga.

Läs mer: http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pressmeddelanden/miljonregnovermiljokemiprojekt.5.227e434213e2118426e289.html

23 apr 2013