Miljömärkning av fisk har effekt

Den miljömärkning av fisk som görs globalt av Marine Stewardship Council har positiva effekter på fiskbestånd och marina ekosystem.

Läs mer: http://www.havet.nu/?d=186&id=54641601 Här hittar du även mer relaterat material.

17 okt 2013