Mer Om Mijotorget

afs-logga-400px.jpgNu tar miljöfrågorna plats på Allt för Sjön. I samarbete med Initiativet Hållbara Hav, Havs- och vattenmyndigheten och miljöorganisationerna Håll Sverige Rent och Naturskyddsföreningen har Allt för Sjön skapat ett särskilt Miljötorg till årets båtmässa.

Vi har glädjen att ha flera av våra främsta representanter för miljöorganisationer, universitetet, näringslivet och politiken med miljöminister Lena Ek i spetsen på plats för att ge olika perspektiv på frågorna.

Miljötorget kommer att innehålla information och aktiviteter som behandlar Östersjöns miljö. Det övergripande temat är miljögifter och nedskräpning vilket orsakar skador och lidande för organismer och djur som lever i och på Östersjön.

På programmet står båtbottenfärger, miljögifter, fiskefrågor, övergödningsproblematiken, Ecoboat-driving, båtskrotning, marint skräp, miljöteknik och mycket annat.

Varje dag kommer inbjudna gäster tala om olika ämnen och onsdagen den 6 mars anordnar vi en särskild HållbaraHavs-dag. Här hittar du hela programmet.