Mattias Rust, WWF: ”Att pumpa ut orenat avloppsvatten i Östersjön är en osmart affärsmodell”

Att kasta sopor i naturen slutade vi med för länge sedan. På 1980-talet täppte vi till avloppen på våra tåg. Men ute till sjöss är det fortfarande helt lagligt att tömma orenat avloppsvatten i havet. Det är en privat vinstdrivande verksamhet som är orsaken.

I många fall, framförallt för kryssningstrafiken, är havsmiljön en viktig del i varumärket som lockar turisterna. I Östersjön, havsresursen som är basen för deras verksamhet får de hälla ut sitt avlopp. Det är inte rätt mot miljön, det är inte rätt mot oss som bor vid havet eller som vill njuta av att bada under semestern, det är inte rätt mot samhället i stort och det är överhuvudtaget inte en smart långsiktig affärsmodell.

Läs mer: http://supermiljobloggen.se/debatt/2014/11/mattias-rust-wwf-att-pumpa-ut-orenat-avloppsvatten-i-ostersjon-ar-en-osmart-affarsmodell

17 nov 2014