Mattias Klum och Maria Wetterstrand i TeliaSoneras seminarium i Kolskjulet

Fredagen den 23 augusti genomförde TeliaSonera ett seminarium i Kolskjulet med Mattias Klum och Maria Wetterstrand. Temat för dagen var Östersjön och Mattias visade ett smakprov från sin senaste film "Betraktaren" om miljögifter i Östersjön. Efter filmvisningen samtalade Willy Silberstein med Mattias och Maria om läget i Östersjö och vad vi alla kan göra för att på bästa sätt arbeta för en hållbar framtid för Östersjön. Det är en komplex fråga men det finns en vilja bland innevånarna runt Östersjön att rädda havet och många gör redan idag viktiga insatser.

Mycket görs redan både i Sverige och i övriga länder. Vi måste inse att vi alla har en del i den situation vi har idag. Sverige är visserligen ledande på många områden men vi är också det land som har den längst kusten mot Östersjön och fortfarande släpper vi ut stora mängder näringsämnen från våra skogar och åkermarker. En inte oväsentlig källa är också de enskilda avlopp som i många fall går ut orenade i havet. Vi har också ett stort ansvar för mycket av de utsläpp som genom historien skapat den situation vi har idag. Utvecklingen i de forna öststaterna går snabbt både när det gäller levnadsstandard och insikten att vi måste värna om Östersjön. Stora insatser har gjorts de senaste åren för att rena utsläppen från länderna. Det finns hopp men det kommer att kräva arbete och en del uppoffringar men på sikt kommer det att vara lönsamt på många plan.

23 aug 2013