Marin nedskräpning. Seminarium i Kolskjulet 4 dec 2012

Seminarium med Håll Sverige Rent och KIMO Hur stort är problemet med marin nedskräpning?

Hur ser situationen ut i Östersjön? Vad spelar Havsmiljöförordningen för roll för att minska den marina nedskräpningen? Vad behöver göras för att förbättra läget?


Under seminariet redogörs bland annat för resultatet av ett års skräpfiske inom ramen för Fishing for Litter samt sommarens draggningar av spökgarn.


Bland programpunkterna: Hur skräpigt är det i Östersjön Resultat från årets skräpfiske Plastvirvlar i världshaven
Moderator: Folke Rydén
Medverkande: Mona Gripp ordf. KIMO Baltic sea, Anna Linusson VD Håll Sverige Rent, Ida Wingren Fishing for Litter, Anna Kärrman bitr prof MTM Research Centre vid Örebro universitet.

4 dec 2012