Målet: Göra Sverige självförsörjande på fosfor

Genom att ta vara på den fosfor som är i omlopp skulle Sverige kunna bli självförsörjande på ämnet och slippa importera handelsgödsel.
Nu ska Naturvårdsverket titta närmare på vilka tekniker som finns för att återvinna fosfor ur avlopp och avfall.

Läs artikeln här http://www.miljo-utveckling.se/nyheter/artikel.php?id=39846

19 jan 2013