Lyckat försök rena mark från PFOS

Svevia har utvecklat en metod för att rena mark förorenad med det giftiga ämnet PFOS. Ett fullskaleförsök visar att 96 procent av ämnet kan tas bort.

På flera håll i landet är marken förorenad av så kallade poly- och perfluorerade alkylsyror, som bland annat har använts i brandsläckningsskum. Det ämne i gruppen som anses värst är PFOS, perfluoroktansulfonat, som är reproduktionsstörande och inte bryts ner i naturen.

Läs mer i Ny Teknik

26 jan 2015