Lättare välja rätt vrak att rädda

Många fartygsvrak runt Sveriges kuster rostar sönder och riskerar att börja läcka olja. Frågan är bara när olyckan kommer att ske. Ett riskbedömningsverktyg som utvecklas ska svara på den frågan.

Läs mer i NyTeknik

4 feb 2015