Länkar

Främmande arter

http://www.frammandearter.se/

Vanliga växter och djur i Östersjön

http://www.wwf.se/source.php/1120711/vattendjur.pdf

Under Ytan

http://www.batunionen.com/UserFiles/File/Miljo/andra%20broschyrer/Under%20ytan%20i%20stersjn.pdf

Snabb evolution i Östersjön

http://fof.se/tidning/2007/3/snabb-evolution-i-ostersjon