Länderna gör för lite för att rädda Östersjön

Politiker från alla länderna kring Östersjön hade möte år 2007. Då gjorde de en plan för hur miljön i Östersjön skulle bli bättre, Bland annat skulle de släppa ut mindre gifter i vattnet. Men inget land har klarat av de mål som står skrivna i planen. Det visar en ny undersökning från Världsnaturfonden.

Läs mer: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=493&artikel=5580430 

8 jul 2013