Läkemedelsrester kan störa fiskens fortplantning

Den här veckan påbörjar forskare från Umeå ett ovanligt fiskförsök i Älvkarleby. Forskarna vill veta om fiskars lekbeteenden påverkas av läkemedel. Det finns stora mängder läkemedelsrester i våra sjöar och vattendrag, men vilken påverkan de har på fiskarnas beteenden är i stort sett outforskat.

Läs mer: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/gavledala/lakemedelsrester-kan-stora-fiskens-fortplantning

18 nov 2014