Kvicksilver och TBT i Stockholmsfisk

Fisk som fångas i närheten av centrala Stockholm innehåller höga halter av miljögifter som kvicksilver och TBT. Längre ut i skärgården och västerut i Mälaren är halterna låga. Det visar en ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet.

Den ökade användningen av läkemedel i samhället märks också i IVL-studien. I nästan hälften av alla fiskar som samlades in utanför ett reningsverksutsläpp hittade forskarna läkemedelsrester.

Läs mer: http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/miljo/article3866648.ece

24 nov 2014