Kontakt

Försäljning

Peter Göthe, marknadschef
070-642 36 22
peter.gothe@briggentrekronor.se

Mats Jakobsson, vd
070-582 20 12
mats.jakobsson@briggentrekronor.se

Projektgrupp

Jan Söderhielm, projektledare
E-post: jan.soderhielm@briggentrekronor.se
Telefon: 076-043 61 61

Sture Haglund, analys och omvärld
E-post: sture.haglund@briggentrekronor.se
Telefon: 070-422 78 19

Monica Lundin, produktionsledare
E-post: monica.lundin@briggentrekronor.se
Telefon: 076-162 07 12