Koldioxidutsläppen försurar våra kusthav

Försurning på grund av ökade koldioxidhalter i atmosfären är ett relativt nytt hot mot haven. Nu visar forskning från Göteborgs universitet att även Västerhavet och Östersjön kommer att drabbas.

Läs mer:
http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.485523/koldioxidutslappen-forsurar-vara-kusthav

http://www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=8226318

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=5401853

8 jan 2013