EU-uppgörelse om att stoppa överfisket

EU genomför en radikal omläggning av fiskepolitiken efter två års dragkamp mellan de stora fiskeländerna och EU-parlamentet. Den avslutades i en kompromiss halv fyra på torsdagsmorgonen med löften om att minska överfisket och börja återskapa livsdugliga fiskebestånd i haven.

Läs mer:

http://www.dn.se/nyheter/politik/eu-uppgorelse-om-att-stoppa-overfisket

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/klartecken-for-fiskereform_8222722.svd

30 maj 2013