Kiselalger producerar nervgift i Östersjön

Förutom cyanobakterier visar forskningsrön att även kiselalger producerar nervgiftet BMAA. Forskare vid Stockholms universitet och Karolinska Sjukhuset fortsätter nu att studera sambandet mellan BMAA och den muskelnedbrytande sjukdomen ALS.

Läs mer: http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pressmeddelanden/kiselalgerproducerarnervgiftiostersjon.5.d9028231431015b9e9268.html

8 jan 2014